Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na čo som tu? alebo Kam kráčam?

 

 

Deklarácia mojich snáh

 

 1. Mojim cieľom je žiť v mieri sám so sebou, so všetkými bytosťami i s celým svetom.

 2. nájsť a žiť trvalo udržateľný spôsob života v krásnom prírodnom životnom prostredí, ktoré všetkou svojou činnosťou stále zdokonaľujem k potešeniu svojmu i iných bytostí.

 3. Nič nerobiť, nekradnúť, a pritom mať dostatok a hojnosť.

 

K tomu mi Boh pomáhaj.

 

Rozpis:

 

1.žiť v mieri sám so sebou, so všetkými bytosťami i s celým svetom:

1.1 Práca s mysľou - meditácia (vipassana)

1.2 Tantra,

1.3  Milujúca láskyplnosť,

1.4  Výmena dobrých energií.

1.5  Nelipnutie.

1.6  Neodsudzovanie seba ani iných,

1.7  Tešenie sa z úspechov iných, učenie sa od tých, čo vedia.

1.8  Objavovanie a používavnie nových možností pri tvorbe blaho-dárnej reality.

 

2 . nájsť a žiť trvalo udržateľný spôsob života v krásom prírodnom životnom prostredí, ktoré všetkou svojou činnosťou stále zdokonaľujem k potešeniu svojmu i iných bytostí:

2.1  Žitie v krásnej, bohatej a čistej prírode, ktorú takú zanechám i svojim potomkom.

2.2  Žitie z vlastných síl a trvalo udržateľných zdrojov, bez používania neobnoviteľných  

        energií,   škodlivých technológií, umelých pomôcok a nástrojov,

2.3  Ovplyvňovanie okolia smerom ku kráse a hojnosti, vytvorenie Raja na zemi na svojom 

        pozemku a šírenie blaho-dárnych energií do čo najširšieho okolia.

2.4  Zušľachťovať  porozumenie a spoluprácu medzi mnou a ostatným svetom.

2.5  Sebestačnosť z užívania plodov pozemku a nezávislosť na dovoze.v každom smere.

2.6 Deliť sa s prebytkami plodov a vymieňať si ich s inými bytosťami.

2.7 Nechovať živočíchy na mäso.

2.8 Nepoužívať žiadnu formu násilia

2.9 Používať čo najviac -vedome- silu mysle a zdokonaľovať ňou svet okolo a svetom okolo

       zdokolnaľovať myseľ.

 

3.Nič nerobiť, nekradnúť, a pritom mať dostatok a hojnosť.

3.1  zaviesť čo najmenej pracný spôsob života tak, aby som žil v hojnosti kvalitnej potravy a

      iných životných potrieb bez potreby peňazí, či trudnej práce.

3.2  Nechať sa živiť prírodou, využívať čo možno najbezzásahovejšie spôsoby pestovania 

       užitočných plodín, jednania so zvieratami i výchovou detí. Veď všetko tu pôvodne bolo

        usporiadané tak, aby bolo o človeka dobre postarané, by človek memusel venovať

         energiu na dorábanie potravy, aby mu všetka ostala na zdokonaľovanie životného prostredia.

 

Podrobne:

1.1- Práca s mysľou - meditácia (vipassana),

O vipassane a meditácii som podrobne písal na mojom Webe

1.2 Tantra

Tiež podrobnosti na Webe v špeciál.príspevku. S tantrou je život iný....:-) Naučila (a učí) ma hlavne vidieť, že nič nie je také dôležité, ako sa zdá...:-) proste ľahkosti života, vtipu, radosti dotyku, hre so živou energiou. Myslím, že kým ma osud nenavliekol do tantry, bol som riadny suchár....vari až „zapšklý jogín.... príklad: prečítal som si, že jogín nikdy nebehá, lebo má na všetkpo dosť času, lebo je nepripútaný k veciam i činom... a tak som sa snažil nikam nebehať....

Teraz sa vraciuam s hrabľami cez plece od kôz, rozberhnem sa a preskočím metrový živý plot a krá.čam dalej dôstojne ccestičkou... niekedy to skončí kotrmelcom či mlynským kolesom....lebo život je nekončiaca sranda. A 50tka veku na tom nič nemení. Alebožeby druhá puberta?:-)

Tantre vďačím i za rozvoj schopnosti neuviaznuť nadlho v nejakom neblahodárnom stave mysle.

1.3 Milujúca láskyplnosť

.Opak hnevu, zlosti, odmietania či ľahostajnosti. Dáva mi schopnosť preplávať cez mútne vody neporozumenia. Zo všetkého, čo sa udeje, je schopná vylúsknuť zdravé jadro. Nedovolí hnevu urobiť dym nenávisti. Čarovná formulka pre pripomenutie si tejto skvelej vlastnosti je: Kiež sú všetky bytosti šťastné, kiež sa im dobre darí na ich ceste, kiež žijú v súlade s ostatnými bytosťami i so sebou, kiež žijú v dostatku, zdraví, idúce za svetlom.

Príklad: spravil som čin, ktorému jedna bytosť neporozumela, považovala ho za nízky, a to i po mojich vysvetleniach. Keďže videla, že „názor na vec neviem zmeniť“(podľa jej obrazu), povedala mi: „teraz mi iuž nezostáva nič iné, len mať ťa rada takého, aký si....“....Ano. Nebolo treba viac slov.

 

   Ak má niekto silnú milujúcu láskyplnosť, neodsúdi. A tak i on nebude odsúsený... Farár Kufa povedal: „...nesnažme sa byť dokonalí, lebo nikdy nemôžeme postihnúť všetky aspekty, ale snažme sa byť milosrdní. Tak nikdy nič nepokazíme. “ . A prvým predpokladom k milosrdnosti je milujúca láskyplnosť.

 

   Pod strechou milujúcej láskyplnosti môže ostať každá bytosť slobodná.

   Nemýľ si milujucu láskyplnosť s pripútanosťou k osobe alebo deju.

1.4 Výmena dobrých energií

Bez výmeny energií sa život stáva stojatou vodou, ktorá skôr alebo neskôr začne zahnívať. Preto vidím potrebné vymieňať si energiu (živu) na čo najširšej úrovni. Od obdarovávania a príjmania darov, cez obchod (podľa možnosti výmenný), cez zdieľanie pocitov až po zdieľanie skúseností technického rázu.

Veľmi kultivovoanou formou výmeny dobrých energií sú tantrické obrady.

1.5 Nelipnutie.

Lipnúca myseľ je vták, priviazaný za nohu. Nemá slobody, stráca schopnosť lietať hoci má krídla, stáva sa väzňom predmetu lipnutia.

Liekom na lipnutie je pre mňa vipassana .

Lipnutie je jeden z troch koreňov utrpenia.

Takže keď sa zjaví v mojom živote utrpenie, bežím sa pozrieť, na čo som sa to prilepil tentokrát.....

Niekedy sa zvonka nelipnutie podobá ľahostajnosti- tuposti. Ale ak je to naozaj ne-lipnutie, obsahuje láskyplnosť a vedomie že toto, čo púšťam, nie je blahodárne držať...

1.6 Neodsudzovanie seba ani iných

čo k tomu dodať? - každým odsúdením sa odsudzuješ. Na pobyt v svete nepriateľov a temnoty. Strácaš videnie Božského v blížnom i v sebe. Ideš proti Bohu (ak nejaký existuje). Môžeš. Ale ...načo?

V každej chvíli života všetci robíme to najlepšie čo vieme. Až následok činu nás upozorní na to, že treba čosi zmeniť. Ale možno je vedomie ešte nevyvinuté, a tak musíme tú istú chybu urobiť znova, aby sme videli dopad.

Každá bytosť túži byť šťastnou. To je naša prirodzenosť. A cesty k tomu si hľadáme rôzne.... podľa stavu vedomia.

Neodsúdiť osobu ani čin neznamená stať sa obeťou alebo tupcom, ale vidieť z čoho neblahodárny čin vzišiel a i urobiť niečo pre to, aby v budúcnosti nevzišiel. Ale opäť, ako Ariadnina niť, mala by tam byť prítomná láska.

1.7. - Tešenie sa z úspechov iných, učenie sa od tých, čo vedia.

-zmnožuje radosť zo života, podporuje dobro a výmenu dobrej živy, pozdvihuje vedomie všetkých zúčastnených, dáva silu a radosť mysli.

Učenie sa od tých, čo vedia ochraňuje pred zbytočným utrpením a vynakladaním zbytočnej námahy.

-1.8. Objavovanie a používavnie nových možností pri tvorbe blaho-dárnej reality.

Veľa sa pozerať, veľa vidieť, byť odvážny v skúmaní nepoznaného, spoznávať nepoznané, vyberať vždy z niekoľkých možností.

Nebáť sa nového. Život je hra.

Príklad: moje poľnohospodárstvo. U mňa v záhrade nič nemôže byť „normálne“. Iba ak porovnávacia hriadka.

Zemiaky som minulý rok sadil na 5 spôsobov. Od klasického, až po uloženie klíčkov vylúpnutých zo zemiaku na trávu a zasypanie zemou. A to vyhralo v porovnaní z klasikou 5:2 (5kg/m2 : 2kg/m2).

Záhrada sa stáva miestom hry a tvorby nových, nekonečných možností. Viac na Webe o mojom poľnom a záhradnom hospodárstve.Zatiaľ je to roztrúsené po denníkoch, ale hodlám to sceliť do sam.bloku.

2. nájsť a žiť trvalo udržateľný spôsob života v krásom prírodnom životnom prostredí, ktoré všetkou svojou činnosťou stále zdokonaľujem k potešeniu svojmu i iných bytostí:

2.1 - Žitie v krásnej, bohatej a čistej prírode, ktorú takú zanechám i svojim potomkom.

Starať sa o hojnosť, rozmanitosť a rozloženie rastlín na mne zverenom hektári, tak, aby mi tam bolo krásne, užívať si denno-denne jeho krásy. Darmo je zem krásna, keď si to tupá myseľ nevšimne. Potom jej nedá ocenenie a dobrú živu, zem chradne a sivie...kvet bez mojich očí si nemôže naplniť svoju dhamu (predurčenie) – robiť krásu a radosť. Môj nadšený pohľad mu dáva zmysel.

 

Krásne miesto k žitiu plné dobrých plodov a dobrej živy je najpotrebnejším hmotným darom pre potomstvo. Bez tohto daru sa myseľ vyvýja smerom k nedostatku a menejcennosti. S týmto darom sa vyvíja k uvedomovaniu si nekonečných možností a Božskej podstate každej ľudskej bytosti. (O človeku hovorím až vtedy, keď si je ľudská bytosť plne vedomá svojej Božskej podstaty). Potomkovia rozšíria moje dielo do ešte väčšej dokonalosti a krásy, pretože ich myseľ neprojektuje nedostatok a chudobu.

  Je mnoho učení, ktoré budia tú vlastnosť vidieť svoju božskú podstatu. Ale darmo viem, keď po mne zostáva prach a dym.......

 

2.2-  Žitie z vlastných síl a trvalo udržateľných zdrojov, bez používania neobnoviteľných energií, škodlivých technológií, umelých pomôcok a nástrojov,

Ak som hladný, idem do sadu a odtrhnem plod, ktorý som počas zrenia toľkokrát poláskal pohľadom....je na svete dokonalejšia potrava? -žeby tabletky, ktoré obsahujú dennú dávku všetkého? -vyrobia v americkej chemičke.

Ak sa staráš o trvalú udržateľnosť, buduješ sebe i deťom nekonečný raj, ktorý bude z roka na rok lepší a lepší.

Snažím sa preto nedodávať na mne zverenú zem energiu a hmotu zvonka. Lebo to spravidla nie je trvalo udržateľné, ani ekologické.

Z obchodu donesený kompost je menej hodnotný ako ten môj, s jeho dovozom zamorujem zem( svoju) spalinami nafty, stavbou nových diaľnic, ktoré prikrývajú Živú zem....atď. A platiť to budú moje deti....

Aby bol systém relatívne nezávislý, musí byť plocha pozemku aspon 1ha.

Stvorenstvo delím na Božie a ľudské.

Božie je dokonalé, len my sme s tej dokonalosti vyskočili (nik nás z raja nevyhnal, sami sme z neho ušli a teraz si chceme sprav iť nový... A tak tvoríme ľudské stvorenstvo, miesto toho,aby sme zdokonaľovali použitie toho Božského.... príkladom je Boeing. Úžasný stroj! Ale lastovičke nesiaha tento ľudský výtvor ani po členky....) snažím sa ísť cestou jednoduchosti a neumelosti, využívania tunajších zdrojov.

Príklad: stavby na mojom pozemku sú zo slamy, hliny, trstiny a na píle nespracovávaného dreva z blízkeho lesa. (dovezené zväčša koňom). Je v nich veľa tvorivosti, originality a sebavyjadrenia.

Samozrejme, je ešte veľa vecí, ktoré príjimam zvonka, ale snažím sa neísť touto cestou.

V mojom náhľade je Zem matka, ktorá nám dáva všetko potrebné k spokojnému a plnému životu. Ale my. sa s tým neuspokojujeme a berieme, čo nám nie je dávané. Z útrob Matky Zeme vyťahujeme kovy, ropu, robíme si z toho falošný a trvalo neudržateľný svet kde niet čistej vody, čistého vzduchu , čistej potravy a koniec koncov ani spokojnosti a šťastia.

Mám to jednoduché. Ak mi to zem dala, s láskou a vďakou vezmem. Ak som jej vyrval z útrob, robím cestu k utrpeniu.

V tejto chvíli a v tomto prostredí neviem žiť bez toho, čo je nakoniec pre mňa a moje deti zhubné, ale snažím sa, sily napínam... a stávam sa v tom stále dokonalejší.

2.3  Ovplyvňovanie okolia smerom ku kráse a hojnosti, vytvorenie Raja na zemi na svojom pozemku a šírenie blaho-dárnych energií do čo najširšieho okolia.

 

Verím, že príde čas, keď bude Zem posiata krásnymi, samostatne a trvalo fungujúcini malými rajmi, kde budú žiť šťastné bytosti s čistými úmyslami zvelebujúc Božie dielo a užívajúc ho k radosti a spokojnosti všetkých. Spojená tvorivá energia takto vedených myslí bude mať nezrovnateľne väčšiu silu akosi teraz vieme predstaviť.Čím bude potom žiariť do Ves-míru Matka Zem?

 

2.4 Zušľachťovať porozumenie a spoluprácu medzi mnou a ostatným svetom.

V tom to všetko väzí – porozumenie svetu okolo mňa i vo mne. To je predpoklad k vedomej tvorbe krásneho a samo- seba rozvíjajúceho sveta šťastných bytostí.

 

2.5.  Sebestačnosť z užívania plodov pozemku a nezávislosť na dovoze.v každom smere.

Sebestačnosť pre mňa znamená slobodu a je prejavom zodpovednosti za moje činy. Preveruje ich v konkrétnej životnej praxi. Viditeľne, hmatateľne. Vedie ma k užívaniu Zeme správnym (blaho-dárnym) spôsobom.

Poznám veľa teórií....žiadna ma nenakŕmila. Nakŕmila ma prax.

2.6  Deliť sa s prebytkami plodov a vymieňať si ich s inými bytosťami.

Výmena živy je spojovníkom medzi bytosťami a je nevyhnutná pri hľadaní cesty k pochopeniu s spolupráci.

Podľa stvoreného spoznáš neomylne myseľ tvorcu. Tam sa ukáže každá slebosť i sila.

Čím je myseľ dokonalejšia, tým krajší svet po sebe zanecháva.

Ak má sused lepšie ovocie ako ja, je to dôvod k radosti z úspechu druhých a tiež dôvod svet sa učiť sa od tých, čo vedia. Aby som to ale zistil, musím ovocie ochutnať....A ja môžem mať zas lepšiu mrkvu.

A nabudúci rok má sused i ja skvelé ovocie i skvelú mrkvu... náš spoločný svet sa stáva dokonalejší. Podobne, ako naše mysle.

2.7  Nechovať živočíchy na mäso.

Toto je rozhodnutie postavené na základe jasného pocitu, že to je pre mňa nevhodný spôsob obživy, tiež pretože súvisí so zabíjaním zdravých cítiacich bytostí.

 

2.8  Nepoužívať žiadnu formu násilia

násilie rodí utrpenie a neslobodu. Ale zabíjaniu slimákov som sa doteraz nevyhol. Pretože sa s nimi neviem dohodnút, aby mi nejedli moju úrodu. Zrejme nedostatočne čistá myseľ s nedostatočne čistými myšlienkami. Ale lepším sa.... Viem, slimáci nie sú moji nepriatelia. Sú to vcelku sympatické bytosti, ktoré chcú – tak ako ja – žiť a k tomu potrebujú – tak ako ja – jesť. Ale ak jedia moje jedlo, bránim si ho. Zabíjam bez hnevu, každému zabitému prajem šťastný nový zrod v dokonalejšom tele, než je slimačie.

Premnožili sa nesprávnym zaobchádzaním ľudských bytostí s prírodou. Tak sa snažím o sprívnejšie....

2.9  Používať čo najviac -vedome- silu mysle a zdokonaľovať ňou svet okolo a svetom okolo zdokolnaľovať myseľ.

Myseľ je tá najväčšia sila akú Ves-mír pozná. - Hovorí Dcéra tajgy Anastasia. A tiež Buddha a Ježiš a vari aj iní Poslovia Svetla....

Myseľ tvorí obrazy, obrazy vedú energie a formovaná energia tvorí realitu.

Všetko stvorené stvorila myseľ. Dom, košeľu, raketu....ľudská, -strom, rybu, vtáka Božia (trebárs, nazvime túto silu tak).

Najprv si precítim, čo k životu potrebujem, potom si predstavím ako bude vyzerať život s tou naplnenou potrebou, ak vznikne nadšenie, tak ju naplním.

Toto naplnenie – stvorenie- overí správnosť činu dopadom na život.

A tak uzriem svoje stvorenie v pravde tohto konkrétneho života a získavam novú skúsenosť. Stávam sa lepším a dokonalejším človekom.

 

Obraz je forma, túžba je energia vložená do formy. Ak sa energia zhustí, premení sa v hmotu. Takto možno tvoriť mysľou vedome.

 

Mysľou možno podporiť rast kvetu alebo zabiť burinu. Vyliečiť rakovinu alebo ju spôsobiť. Ak je myseľ dosť silná.

 

Sila mysle nie vždy ide ruka v ruke s vyspelosťou.

 

Vyspelá myseľ je čistá, zbavená chtivosti, nenávisti a klamu. A čistá myseľ je vždy silná.

Čistá myseľ rodí čisté úmysly.

Čisté úmysly jej dávajú silu.

Táto sila mení svet.

 

 

3.Nič nerobiť, nekradnúť, a pritom mať dostatok a hojnosť.

 

3.1- zaviesť čo najmenej pracný spôsob života tak, aby som žil v hojnosti kvalitnej potravy    a iných životných potrieb bez potreby peňazí, či trudnej práce.

Nie som tu na to, aby som pracoval, ale aby som sa hral. Aby som v hre a radosti tvoril krásne a užitočné.

Návšteva z Lotyšska sa pýtala priateľa, prečo sú v okolí Brutoviec neobrábané celé lány polí.

-no pretože na nich nemá kto robiť... -hovorí priateľ.

Práca? Dopestovať plodinu - to nie je žiadna práca. Rastie sama, zatiaľčo člocek sedí pekne v teple a pohodlí. Treba len spraviť vhodné podmienky a hotovo....všetko ostatnéb sa udeje samo.

Práca je, keď sa robí súčiastka na sústruhu. Prestaneš robiť a všetko sa zastaví.....

Ano, tak je to. Ide už len o to, pripraviť tie podmienky bez toho, aby som musel niečo robiť....

-a o to sa celou mysľou snažím. Využiť silu prírody.

Na svojom pozemku kmitám od rána (ráno mi začína o 9tetj) do večera. Ale obvykle je to radostná naplňujúca a tvorivá hra, ktorá ale nemá vždy ten výstup, ktorý si prajem :-).... nevadí. Môj život nekončí smrťou. Ide o to, neopakovať rovnaké chyby.

3.2- Nechať sa živiť prírodou, využívať čo možno najbezzásahovejšie spôsob pestovania užitočných plodín, jednania so zvieratami i výchovou detí. Veď všetko tu pôvodne bolo usporiadané tak, aby bolo o človeka dobre postarané, by človek nemusel venovať energiu na dorábanie potravy, aby mu všetka ostala na zdokonaľovanie životného prostredia.

Bez komentára.

Toto je moja snaha,i ktorú sa pokúšam naplniť, nie súčastná realita.

Toto všetkoje môj názor, niečo skúsenosť, a týka sa len mňa, nevyhlasujem týmto žiadne všeobecné verejné všepravdy. Lebo každá myseľ je iná.... Ak ti niečo súznie, dobre, ak nie, povedz si: to je len niečí názor.

 

To, čo rozpovie o pravde, je to, čo po tebe zostane: Čistá voda, čistá Zem, čistý vzduch, čisté telo, čistá myseľ, čisté srdce.


 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář