Jdi na obsah Jdi na menu
 


TANTRA

  Tantra - jednoducho

 

Toto tantra nie je:

 

1.jpg

blas_tantra2.jpg

 

 

 

 

A toto tantra je.

 

blas_tantra3.jpg     blas_tantra4.jpg

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Tantra - pre intelektuálov

 

- slovný koreň: - tanti-druh vedomia,
trajati- rozťahovať, rozvíjať, rozširovať.

Širší význam: nástroj, pomôcka na rozširovanie, rozvíjanie vedomia. Tantrou môže byť poloha tela, predmet , alebo činnosť, či spôsob myslenia.

 

Poloha tela (ásana=nehybná, pevná,keď sa nič nepresúva): určuje energetický tok v tele. Zásobovanie jednotlivých energetických centier tela. Do istej miery mení vzťah vedomia k vnímanému.

Predmet: napr.pstrosie pierko pri hladení kože (za účelom veľmi jemného a detailného vnímania pocitov z hladeného miesta), ale samotné pierko bez väzby na vedomie tantrou nie je, -alebo predmet uctievania (za účelom rozvoja uvedomenia, že všetko vo svete má svoj význam, úlohu a posvätnosť. Všetko je súčasť jedného posvätného celku).

Činnosť: napr. modlitba, cvičenie, vedomý dotyk, obrad, v spojitosti s rozvojom vedomia smerom k pochopeniu a zažitiu Jednoty. Bez tejto spojitosti žiadna činnosť tantra nie je.

Najčastejšie je tantra spájaná so slovom sex, ale ak sex nie je činnosť vedená pre plné pochopenie Jednoty medzi mužom a ženou,nie je tantrou. Tiež polohy pri milovaní nemusia vôbec súvisieť z tantrou. To záleží od druhu vedomia, ktoré milenci používajú.

Spôsob myslenia: všetko je spojené so všetkým, čo tebe urobím, urobím sebe. Šťastie sa dá prežívať a kultivovať teraz a tu. Raj je v spôsobe prežívania reality.

Jedného dňa príde tantrik, k nebeskej bráne, zabúcha na ňu. Vyjde svätý peter, vpustí ho dnu a dvere sa zatvárajú. Jogí, čo tam sedí a čaká už 60 rokov otvorí oči a pýta sa svätého petra: hej, aká že je to tu spravodlivosť? Ja tu sedím už 60ty rok v posvätnej ásane, modlitbe, meditácii a rozjímaní o Svetle, v džappe, usilovne praktikujúc prajanámu a dhjánu. A mňa si doteraz nepustil, a jeho ano.... Prečo?!
„-pretože on zabúchal a ty nie“ –odvetil svätý peter a zatvoril bránu.

Tantrik môže byť i osoba, čo sedí kdesi v ústraní, v pohlavnej zdržanlivosti a dokonalej samote, ak používa polohu, predmety, či činnosti pre rozširovanie vedomia smerom k uvedomavaniu si Jednoty sveta, ako aj niekto, kto sa venuje bežným činnostiam normálneho života tak, aby mu cez jeho činnosť bola zrejmá a neskrytá Jednota a jej prejavy.
Tantrik je aj ten, čo pre svoj duchovný rast používa tantrické techniky ako vedomá práca s energiou pomocou predstáv, pranajámy, volených polôh, symbolov, rituálov. Dôležitý je prístup: všetko je vo svojej podstate dokonalé, čisté, posvätné a hodné prijatia, úcty a lásky.
V každom mužovi či samcovi je mužský princíp božstva Shiva, a v každej žene alebo samici zas ženský princíp Božstva – shakti. Božstvo nie je osoba, ale stav, odzrkadľujúci sa v osobe, podľa jej stupňa vnímania prejaveného.

Podľa niektorých textov je Tantra proti-pól jogy. Joga je boj adepta s egom,vymanenie sa spod jeho vplyvu. Kde je ego, je dvojnosť ( Ja a ostatný svet). A tam nie je zjavná jednota. A tak ak sa vymaní jogín z pút ega, zmizne Ja a nastane stav Jednoty.

Tantra je cesta integrácie (včlenenia) prejavov ega do Jednoty. Ich videnie ako súčasť samotnej Jednoty.

Nakoniec sa ale oba póly spoja v Jedno a mizne rozdiel medzi tantrou a jogou.
Jogí včlení prejavy ega, keď sa oslobodí od jeho vlády- do jednoty, a tantrik sa nakoniec vymaní spod nadvlády ega jeho včlenením do prejavov jJednoty
Tantra je o kultivácii láskyplnosti k sebe, okoliu, celému svetu, všetkým svetom. Prejavuje sa v jeho slove, obraze i čine. Láskyplnosť je zlatou niťou ťahajúcou sa tantrou ako Ariadnina niť bludiskom života.

 

 

 

Pravidlá tantry

Prvé pravidlo tantry je: TANTRA NEPOZNÁ OBEŤ!
Ak konám, tak preto, že to chcem!konať. Zo svojho slobodného rozhodnutia. Nie preto, že to chce niekto iný. Ak niečo nechcem, tak to odmietnem. Čin vykonaný z neslobody v tantre nemá žiadnej ceny, lebo nerozvíja vedomie, ale ho potláča.

Druhé pravidlo: Pýtať si môžeš všetko

V bežnom živote si zvyčajne nedovolíme pýtať čo chceme – čím sa vlastne stávame obeťou vlastného strachu . Ale podľa Tantry VŠETKO JE TU STVORENÉ PRE ROZVOJ VEDOMIA, ABY TU MOHLI ŽIŤ VEDOMÉ A ŠŤASTNÉ BYTOSTI. A ak si nezoberieme dávané, sami si tvoríme ne-možnosť....

Milý shiva, veľmi by ma potešilo prijať od teba na pamiatku na dnešný skvelý večer nejaký prsteň, taký, s červeným rubínom...“
„Je mi cťou a sviatkom ťa ním obdarovať, skvelá šakti, ikeď v porovnaní s krásou tvojho prsta bledne krása rubínu ako mesiac bledne svetlom nového dňa...“

Alebo: Milá shakti, praj si odo mňa niečo iné, lebo túto túžbu ti v tejto chvíli nemôžem splniť. „

A môžem ,milý shiva, urobit niečo, pre to, aby si mohol splniť mi túto túžbu?“

V tejto chvíli nevidím žiadnu takú možnosť , milá shakti, ale praj si odo mňa niečo iné, čo by som ti mohol splniť.

Tak, milý shiva, praj mi dosiahnutie tejto túžby ( alebo osvietenia), lebo kde sa dva spojí v Jedno, tam sú všetky túžby uspokojené a myseľ voľná a plná svetla a lásky pre všetky bytosti.“

Nech je tak, skvelá shakti! Poď, predstavíme si spolu dosiahnutie tvojej túžby, ktorá teraz začala byť i mojou. Veď naša myseľ tvorí náš svet....“

Takto nejako by mohlo vyzerať uplatnenie druhého pravidla tantry.
Tento rozhovor skrýva omnoho viac, ako žiadosť o kúsok akejsi hmoty.  Rozširuje vedomie smerujúce k Poznaniu Podstaty .

Tretie pravidlo: Tantra je miestom bezpečia.

Aby sa myseľ mohla rozvíjať, musí byť otvorená a vnímavá. Niekto sa cíti bezpečne pod ochranou hrubých múrov, iný pod ochranou iných bytostí, iný pod ochranou božstiev alebo karmy, alebo pod ochranou odhodlania i zomrieť za splnenie (vyhasnutie) túžby. Ano, i to je ochrana. I to umožní mať otvorenú a vnímavú myseľ i v nebezpečenstve života.

Bezpečný pracovný priestor.

Priestor:
Shiva donesie knohám shakti všetko, čo trebak tomu, aby ona mohla vytvoriť podľa svojho citu a potrieb bezpečné a teplé hniezdo.
Stará sa o vonkajšiu bezpečnosť priestoru, ako hospodár, čo chráni svoj dom a rod.

Podľa starých textov hmotné zabezpečenie pre tantrické obrady - od olejčeka až po dom – môže byť nadobudnuté prácou, obchodom, darom, ako vojnová korisť, podvodom, krádežou alebo lúpežou – ale nie vraždou a lúpežným zabitím. To preto, lebo existencia hmoty je tu za jediným účelom:rozvoja ducha (Tanti Trajati). Samozrejme, čím jemnejšie vedomie, tým kultivovanejší je aj spôsob nadobudnutia majetku. Najvhodnejší spôsob je dar.

Shakti teda z prineseného materiálu vytvorí také hniezdo, aby sa v ňom cítila ona i jej návšteva čo najlepšie. Je to jej výsostný priestor a len ona rozhoduje o tom, čo sa bude v tomto priestore diať. Ak je s prácou hotová, pozýva doň shivu tak,ako sme zvyknutí pozývať vzácnu návštevu. Ak shiva pozvanie prijme, správa sa v tomto priestore ako pozorný hosť.
Priestor je spravidla vymedzený mäkkou podložkou pokrytou krásnou prikrývkou, vankúšmi, podložkami, spravidla je tam príjemná vôňa, povznášajúca hudba, vonné olejčeky alebo tyčinky, mäkké a príjemné svetlo. Zariadenie je vyjadrením shakti a závisí na jej vkuse a potrebe.
Shakti poskytne shivovi k pobytu zvyčajne polovicu priestoru, tak, ako keď k vám príde návšteva a vy jej pridelíte izbu a hoci je to vo vašom dome vaša izba, na čas návštevy ju budete rešpektovať ako výsostný priestor návštevy. Tak má svoje bezpečie a svoj priestor počas návštevy Shiva i shakti.

Čas:
Ďalším chráneným pracovným priestorom je čas medzi prvým a posledným úklonom tantrického stretnutia.
Je prospešné dopredu si dať vedieť, koľko času budeme môcť venovať obradu, a starať sa o to aby nenastala časová tieseň. Najlepšie je môcť sa venovať obradu po zbytok života
Niektoré deje vyzerajú úplne inak z pohľadu  chráneného, a inak z pohľadu bežného priestoru.

Doma v kúpeľni sa vyzlečiete do naha zrejme bežne. A javí sa vám to v poriadku. Ale na námestí by to už mohlo robiť trochu problém...:-) a i vaše okolie by to prijmalo pravdepodobne inak.

A o tom, čo sa deje v čase medzi prvým a posledným úklonom je lepšie bežne nehovoriť, predídeme tým skresleniu dejov . Ak chceme o tom hovoriť, je prospešné opät navodiť atmosféru bezpečia aspon vymedzením bezpečného priestoru a namasté – (pozdrav úklonom s pred hruďou spojenými rukami). Po rozhovore opäť takto tento časový priestor ukončíme.
 

Mentálny priestor
je vhodné sa stretnúť pred obradom, pohovoriť o príjemných a spájajúcich veciach, uistiť partnera o svojom úmysle vzájomne si pomáhať pri rozvoji vedomia, o odhodlaní správať sa k nemu láskyplne a všímavo, vyjadriť úctu k spoločnej ceste , ktorú ste si na toto stretnutie vybrali, a jej pravidlám, prípadne si pravidlá dojednať... To sa môže udiať v príjemnom prostredí, pri príjemnej hudbe, chutnom občerstvení z ovocia, ľahkých zelenín, dobre pripraveného mäsa, malého množstva kvalitného alkoholu alebo ovocných štiav a pod.
Je prospešné sa vyvarovať jedál, nápojov a látok otupujúcich myseľ.

Počas i po obrade plne rešpektujeme intimitu svoju i partnerovu a o veciach dejúcich sa v rámci obradu nerozprávame bez predchádzajúcej dohody tretím osobám. Toto je veľmi dôležité pravidlo, zabezpečujúce možnosť hlboko sa otvoriť tomu čo je v nás.

 

Pred obradom sa môzeme podľa potreby odovzdať pod ochranu božstva, či iného prejavu sily, ktorý pokladáme za ochranný či určujúci tok života.

 

 

Tantra a meditácia

Meditácia – MEDI-THAE= byť medzi.

Bežne pod slovom meditácia rozumiem vnímanie toho čo je, také ako je. Nekonceptuálna činnosť mysle spojená s pozorovaním vzniku a zániku javov mysle (meditačných predmetov), čo vedie k hlbokému poznaniu charakteristiky všetkých javov – NESTÁLOSTI. Nič nie je trvalé, večné, nemenné, všetko sa neustále, zrodzuje a zaniká. Neexistuje žiadne pevné JA, JA je VZŤAH medzi neustále vznikajúcimi a zanikajúcimi javmi a ich zaznamenávaním.

Ak krútite veľmi rýchlo nad hlavou palicou, pomalému oku sa zdá, že máte nad sebou pevný kruh. Vy ale viete, že je to rýchlo sa pohybujúca palica a v tom duchu si zariaite život. Nebudete od tohto „pevného kruhu“ chcieť, aby vás ochránil pred dažďom. Otvoríte si dáždnik.
Ak sa ale necháte oklamať, budete prekvapení že zmoknete. Ak budete javu pevnosti veľmi veriť, obviníte zo zmoknutia kvapky, ktoré sa správajú veľmi čudne a proti prírodným zákonom, keď prejdú cez „pevný kruh“..... – a ilúzia pevnosti A JEJ CHYBNÝ VÝKLAD je podklad pre vytvorenie chybného konceptu, o ktorý sa potom môžete opierať do konca života......:-(

Ale v TANTRE upúšťam od tohto porozumenia slovu meditácia a prijímam i ten, že je to vedomá činnosť mysle vedúca k nekonceptuálnemu (na základe prežitkov, nie úvah)pochopeniu Jednoty.

Môžete si povedať: ten muž ma má naozaj rád, keď ma pozval do takej drahej reštaurácie.... A on vás tam pozval preto, lebo predpokladá, že tam nestretne nikoho, kto by to zreferoval jeho žene. Ved vás chce len na dnešnú noc.....
Ale váš pes vás nepozve do žiadnej reštaurácie, nekúpi kvety, nezablahopraje k narodeninám...a aj tak viete, že vás miluje. Nemáte k tomu vytvorený žiadny koncept, že to preto, že.... –proste to CÍTITE, je vám to zjavné.

V tantre vidím v zásade 3 druhy meditácií

1. Dotykovky .
Založené na prežitkoch tela. Napr. RITUÁL ZMYSLOV, TANTRICKÁ MASÁŽ, SLADKÁ PRINCEZNA, ČAKROVÁ MASÁŽ, všetky bežné milovacie techniky, založené na vneme idúcom z 5tich zmyslov.

Bežne doporučujem začínať tantru práve tu, pretože telo a jeho pocity sú hrubé, ľahko sledovateľné, najviac zjavné.

2.Práca s energiou – spravidla spojená s predstavivosťou: najprv zámer, potom predstava, potom obraz, potom sústredenie.

Zámer určí cieľ.
Predstava je cesta k dosiahnutiu cieľa,
obraz ozrejmuje, čo bude,keď dosiahnem cieľ. To je motivačná zložka.

Predstava nasmeruje energie mysle do obrazu, sústredenie – pridržanie sa v procese - umožňuje trvalý prítok energie mysle do prjiatého obrazu. Tam, kde je pozornosť,je aj sústredenie, kde je sústredenie, je aj energia, kde je energia, sa deje nová realita. Zmeny v energetickom tele sa prejavia zmenou vo fungovaní mysle, zmenou postoja k svetu.

 

Stojite v zime na zastávke a omŕzajú vám nohy. Zrazu prichádza vaša krásna suseda. Zatúžite po nej, za tým nasleduje predstava, čo by ste s ňou asi robili, keby.... chvíľku to necháte v mysli bežať a hľa: okrem toho, že sa vám zrýchli dych, a ste zaplavovaný príjemnými pocitmi, v skrehnutých nohách i v celom tele sa budí teplo....:-)
Ano, kúriť sa dá všelijako. Ale toto cvičenie sa stáva tantrickým, až keď sa odlepíte od predstavy (susedy) a začnete pozorne skúmať prebiehajúce energetické javy také, aké sú....
Neskôr zistíte, že je množstvo omnoho jemnejších, sladších a výživnejších možností ako pracovať s energiami. Napríklad vysielanie milujúcej láskyplnosti, súcitnosti, zdieľanie radosti s druhými, ale i vyrovnanosť s osudom, prameniaca s poznania alebo viery, že všetko(i utrpenie) je tu pre náš duchovný rast a všetko zlé je na niečo dobré.

Do tejto skupiny patria meditácie predstavivosti pocitov, farieb, tvarov, vôní, chutí, pohybu..... Typickým predstaviteľom sú meditácie spojené s predstavou čakier, ich farieb, vlastností, pocitov....

Nastúpil som do autobusu a kdesi predo mnou sedela moja „bývalka“ a usilovne lúštila krížovku, nedbajúc na okolie (-všeličo nám vo vzťahu nešlo, ale sex ano). Pretože som bol v rozmarnej nálade, chcel som ju potešiť a vytvoriť jej „dobrú BHAVU (atmosféru = átma- Duch, Sféra – priestor)“. A tak som si spomenul na niečo šteklivé medzi nami a poslal som jej to ako sladký balíček od neznámeho... Prestala lúštiť, otočila sa, pozrela na mňa a povedala: prestaň vole!
-no jo. Tak som prestal a ďalej som pokračoval vo vytváraní bhavy posielaním priania, nech je šťastná, spokojná, zdravá, nech žije v dostatku a súlade s okolím. O chvíľku sa začala nevedomky usmievať.

3. práca s mysľou. Učiť sa vidieť a zažiť skutočnosť cez intelektuálne pochopenie, či konceptuálne poňatie

Typyckým predstaviteľom je SHIVA-SHAKTI RITUÁL, či po slovensky- obrad uctenia si mužského a ženského princípu.
týmto obradom začínam každé tantrické stretnutie. Pri ňom si znova dôrazne pripomeniem, že to, čo sedí predo mnou je Božská bytosť – alebo ak chcete slovami Ježiša: Božia dcéra- pretože všetci sme Boží synovia a dcéry – „Majstre, vonku čakajú tvoji bratia a sestry!“ „ Kto sú moji bratia a sestry? Vy ste moji bratia a moje sestry (a ja som Syn Boží) !“
Tak predo mnou sedí ženský (jin) aspekt Božstva – posvätná shakti. Je jedno, aký má nos, džob, vek, kabát, myseľ, meno. Teraz som rozhodnutý vidieť v nej podstatu – božskosť. Od tejto chvíle si ju uctievam ako ženský princíp Boha -Shakti . Mám v každej chvíli na zreteli jej posvätnosť. Týmto pohľadom vytváram pre ňu podmienky aby sa mohla dotknúť podstaty všetkého, Božskosti....
I ja sa premením: pod menom Blaščák sa objaví Božský Shiva. A tak sa v meditácii stretávajú Shakti a Shiva, dokonalosť s dokonalosťou. Podporujú sa navzájom slúžiac jeden druhému ako zrkadlo – božskosti.

Lúpem pomaranč. Šupky dávam nabok, veď mi ide o dužinu...o to sladké, výživné, o to, čo pre nás stvoril Boh(je jedno, akým slovom tento princíp – dej – voláme). Odhaľujem podstatu pomaranča. Nepopieram šupku, viem že pomaranč bez šupky nenarastie. ale sa ňou nedám ani oklamať. Viem že pod ňou je dužina. Šupka je podmienka pomaranča. Niektorá hrubá, niektorá jemná....všetko má svoj význam. Ale teraz odkladám šupku a obdivujem dokonalosť božieho diela – dužiny. Príde čas, keď uvidím dokonalosť božieho diela- dužiny i šupky ako Jednoty pomaranča . Svet sa mi zjaví ako dokonalý. Mňam!:-)

Ano, aj tvoja strapatá, protivná a hádavá stará je bohyńa. Len si jej doteraz nevytvoril podmienky, aby si to uvedomila a zahalila ťa svojou Milosťou.....
Tak zabudni na rannú hádku a pohlaď ju, ctiac v nej bohyňu. Rozkvitne ti kvietok v dome i v  srdci.

 

Konkrétne tantrické meditácie nabudúce. Alebo najdete v knihe GEHO a SARITHA - Tantrická láska , v preklade Heleny Unmani, alebo v inej literatúre o tantre.

Prajem veľa úžasných zážitkov.

 

 

 

Tantra

 

Odpovede na otázky ohľadne tantry

 

Chcem viac než obyčajný orgazmus, preto som začal cvičiť zadržiavanú erekciu, ale je to spojenmé s bolesťou....

 

Bolesť nie je tantra. Tantra je ľahké plynutie :)

 

Skús si stlačiť koreň lingamu oveľa bližšie k panve. Môžeš miesto stlačiť širokým a silným a napriek tomu príjemným tlakom. Napríklad palcovou hranou. Nohy sú vtedy pritískané k sebe.

Ak je tlak úzky a silný, alebo privysoko – až v lingame – tak to bolí. Hneď uvoľni. Nechoď proti bolesti! Iba ak oceňuješ sado...

Neskôr to budeš vedieť urobiť i len svalmi panvového dna.

 

Účel cvičenia spočíva v ovládaní možnosti neplytvať živou na výron semena a tým sa ušetrí živa na viacnásobné vyvrcholenie, tak, ako to majú mnohé ženy. Neskôr to môže byť "roztiahnuté" na jeden dlllllllllllllhokááááááááánsky vrchol.

 

Tvoja partnerka cvičí ovariálne dýchanie. Pre mužov je podobné cvičenie popísané v knihe TAO MUŽA.

 

To je ale už iná pesnička, omnoho hlbšia. Omnoho jemnejšia ale nakoniec i sladšia....

 

Typ: sadnite si do japjongu v spojení a s výdychom choď hlbšie a zaplav ju horúcou mužskou živou. Z nádychom vdychuj jej nehu, ženskosť a jemnosť. (na to si ju musíš precítiť) Jemne pritom vystupuj. Nežiadaj životrysk, ale blažené plynutie..... nič nepreháňaj, vše má svoj čas a nakoniec cvičením svojho cieľa určite dosiahneš.

 

 

Muž: Mám záujem o tantrické cvičenie....Čim mám začať?.....

 

Základné cvičenie pre mužov spočíva v tom, že sa nechajú (napr.masturbáciou) priblížiť k vrcholu tak blízko, aby mohli ešte kontrolovať energie. Potom všetko zastavia a ostanú vo vybudenom stave v nehybnosti (plne si užívajúc "tu a teraz") pokiaľ energia (živa) nezačne klesať. Potom ju znovu vybudia. Toto je dobre opakovať aspon 3x a potom si dopriať vyvrcholenie.

Prospech: získanie schopnosti udržať živu na želanej úrovni po dlhý čas.

 

Poznámka: neprerušujte vyvrcholenie! Ak už cítite" už to idéééé....", je neskoro na stop. Tak si to riadne užite a nabudúce nechoďte tak blízko:)

 

 

Typ na dnes:

Posaď sa s partnerom pohodlne proti sebe a dýchajte "zo srdca do srdca" 20 min.Pohľad buď do očí, alebo na srdce


Posaďte sa do spojenia v Jap-jongu (muž sedí so skríženými nohami a žena v jeho lone tvárou k nemu).

Hýbte sa veľmi pomaly, akoby ste plávali v mede.  Odložte aspon na nejaký čas túžbu po životrysku (vyvrcholení) a preciťujte hlboký vnor lingamu do ioni a jeho pomalé vynáranie sa.

Muž  prehlbuje vnor s výdychom , pričom môže vznikať pocit, akoby vstupoval do nej celý. Alebo ju napĺňa svetlom, teplom, láskou.....

Žena s vnorom nadychuje a necháva mužovu živu prestupovať celé telo včítane rúk i nôh až do temena hlavy. H

Tento spôsob milovania môže mať vysoko liečivé účinky.

Ďalšia z meditácií:

Tantra- Obrad seba-lásky.
Sama, alebo s partnerom ( nemusí byť milenec).

Pre hlboké  uvedomenie si vzťahu  k svojmu telu a pre jeho  liečenie  láskyplným dotykom. 

Variácia partneri.

1.krok. zariadenie  Hniezda- mäkké,  teplé,  pohodlné,  voňavé,  bezpečné. Krásna hudba. Pripraví  žena.

2. Kvalitný  masážny olej s etrerickymi vonnymi  olejcekmi podľa vlastného výberu.  Nakeje sa do aromalampy aby bol celý čas  teplý.  Prinesie muž, mieša každý pre seba.

3. Muž je pozvaný  do hniezda- chrámu. Obaja sa posadia proti sebe.
Po tantrickom pozdrave ( alebo asopn minútovom pohľade z očí s do očí) si žena  odloží odev ( ak nejaký  mala) , kľakne, a začne sa pomaly a s najväčšou  láskou  k svojmu telu, akú má,  ho dotýkať, nanášajúc naň teplý  olej. Začína sa od tváre smerom dolu, dotknúc sa každého kúsku tela, nevynímajúc pohlavné  orgány.
Ak príde  chuť darovať  telu orgazmus, tak mu tento darček poskytne.
Potom prejde s láskyplným dotykom nižšie až  po prsty na nohách.
Potom zostane ešte nejaký čas ležať, aby sa v tichu  umocnili pocity milujucej láskyplnosti k telu,  ako Božiemu výtvoru...
Partner pri celom obrade mlčí a velmi pozorne sleduje každý pohyb a pocit ženy, zároveň sleduje svoje pocity...
Potom sa vystriedajú.
Niekedy ( podľa pocitu ) je vhodné orgazmus si nechať  na koniec a potom zostať v tichej fáze. 

Toto rozhodne nemá byť ako príprava na milovanie,  ani ako masturbácia. Je to každý moment vyjadrenie lásky  k svojmu telu.

Tento obrad si však  môže urobiť aj človek sám,  alebo s priateľom či priateľkou, ktorí nie sú milenci. 

Skúsenosti: počas obradu sa môžu začať vyplavovat traumy, môže prísť plač, či smiech....doprajte si to ale potom sa vráťte späť, k vtieraniu láskyplnosti ( a oleja ) do tela.

Pri dotykoch vedúcich k orgazmu to nie je sexuálny akt určený pre partnera, ale váš  osobný prejav vyjadrenia láskyplnosti  k telu.

Celý  obrad zvykne trvať okolo pol hodiny na jedného. 

Tento obrad sa dá robiť aj v skupine, kde je veľká  dôvera, jej energia umocňuje zážitok.


                                                                                   Živa s vami, milí tantrici!

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář